Giá đã bao gồm trọn gói: 2,490,000 2,490,000

TÂY SƠN – QUY NHƠN – KỲ CO – EO GIÓ – ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI – KDL GHỀNH RÁNG– HÀN MẶC TỬ – CHÙA THIÊN HƯNG

 

NGÀY 1: ĐÓN SÂN BAY – TÂY SƠN – QUY NHƠN

NGÀY 2: KỲ CO – EO GIÓ – ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI 

NGÀY 3: KDL GHỀNH RÁNG– HÀN MẶC TỬ – CHÙA THIÊN HƯNG

Click vào đây để xem chi tiết hành trình.