28/27 Trương Chí Cương,
Hải Châu, Đà Nẵng

Chúng mở cửa hằng ngày,
quý khách có thể liên hệ qua hotline: 0947.888.835

Các câu hỏi thường gặp

Vui lòng đọc FAQ trước khi gửi mail cho chúng tôi.

Tour trọn gói Bà Nà 1 ngày
  • Chi phí trọn gói cho tour Bà Nà là 880.000VNĐ
Tour trọn gói Cù Lao Chàm 1 ngày
  • Chi phí trọn gói cho Cù Lao Chàm là 590.000VNĐ
Tour trọn gói Huế 1 ngày
  • Chi phí trọn gói Huế là 590.000VNĐ
Tour trọn gói Hội An 1 ngày
  • Chi phí trọn gói cho tour Hội An là 290.000VNĐ.
City Tour Đà Nẵng trọn gói 1 ngày
  • Chi phí trọn gói cho City Tour Đà Nẵng là 520.000VNĐ
Tour trọn gói Núi Thần Tài 1 ngày
  • Chi phí trọn gói cho tour Núi Thần Tài là 650.000VNĐ

Gửi mail cho chúng tôi